منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتخاب نمیکنم پس نیستم:)

بچه :سعی نکن قاشقو خم کنی ، چون غیرممکنه.در عوض سعی کن حقیقت رو درک کنی.

نیو:کدوم حقیقت ؟

بچه :که قاشقی وجود نداره.

ادامه مطلببه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد