منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتظار!میشه بری دَم خونه خودتون توپ بازی کنی؟!

ولادیمیر:دیگه اینجا کاری نداریم.

استراگون:هیچ جا کاری نداریم.

ولادیمیر:آخ گوگو، این طوری حرف نزن.فردا همه چیز درست می شه.

استراگون:از کجا میدونی؟

ولادیمیر:مگه نشنیدی اون بچه چی گفت؟

استراگون:نه.

ولادیمیر:گفت که گودو فردا حتما می آد.[مکث]خب چی میگی؟

استراگون:پس کل کاری که میتونیم بکنیم اینه که منتظر بمونیم.

ادامه مطلببه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد