منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اندکی صبر…

شب سردی است، و من افسرده.

راه دوری است، و پایی خسته.
تیرگی هست و چراغی مرده.
ادامه مطلببه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد