منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

جانِ کلام..

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

دل زنده می‌شود به امید وفای یار

جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست

ادامه مطلببه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد