منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

دستورات جالب لینوکس

با سلام خدمت همه دوستان

با چند تا دستور جالب که شاید حیرت انگیز باشه براتون توی این پست در خدمتتون هستم .

 

اولین دستور : sl

[[email protected] ~]# yum install sl

Linux Security

Linux Security

دومین دستور : rev

[[email protected] ~]# rev
N3td3v!l
l!v3dt3N
Mohammad
dammahoM
:D
D:

[[email protected] ~]#

سومین دستور : factor

[[email protected] ~]# factor
۵
۵: ۵
۹
۹: ۳ ۳
۱۶
۱۶: ۲ ۲ ۲ ۲
۲۵
۲۵: ۵ ۵
۲۰
۲۰: ۲ ۲ ۵
۱۰۰۰
۱۰۰۰: ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵
۱۱۱۱۵
۱۱۱۱۵: ۳ ۳ ۵ ۱۳ ۱۹

[[email protected] ~]#

چهارمین دستور : یه اسکریپته

[[email protected] ~]# for i in {1..12}; do for j in $(seq 1 $i); do echo -ne $i×$j=$((i*j))\\t;done; echo;done
۱×۱=۱
۲×۱=۲ ۲×۲=۴
۳×۱=۳ ۳×۲=۶ ۳×۳=۹
۴×۱=۴ ۴×۲=۸ ۴×۳=۱۲ ۴×۴=۱۶
۵×۱=۵ ۵×۲=۱۰ ۵×۳=۱۵ ۵×۴=۲۰ ۵×۵=۲۵
۶×۱=۶ ۶×۲=۱۲ ۶×۳=۱۸ ۶×۴=۲۴ ۶×۵=۳۰ ۶×۶=۳۶
۷×۱=۷ ۷×۲=۱۴ ۷×۳=۲۱ ۷×۴=۲۸ ۷×۵=۳۵ ۷×۶=۴۲ ۷×۷=۴۹
۸×۱=۸ ۸×۲=۱۶ ۸×۳=۲۴ ۸×۴=۳۲ ۸×۵=۴۰ ۸×۶=۴۸ ۸×۷=۵۶ ۸×۸=۶۴
۹×۱=۹ ۹×۲=۱۸ ۹×۳=۲۷ ۹×۴=۳۶ ۹×۵=۴۵ ۹×۶=۵۴ ۹×۷=۶۳ ۹×۸=۷۲ ۹×۹=۸۱
۱۰×۱=۱۰    ۱۰×۲=۲۰    ۱۰×۳=۳۰    ۱۰×۴=۴۰    ۱۰×۵=۵۰    ۱۰×۶=۶۰    ۱۰×۷=۷۰    ۱۰×۸=۸۰    ۱۰×۹=۹۰    ۱۰×۱۰=۱۰۰
۱۱×۱=۱۱    ۱۱×۲=۲۲    ۱۱×۳=۳۳    ۱۱×۴=۴۴    ۱۱×۵=۵۵    ۱۱×۶=۶۶    ۱۱×۷=۷۷    ۱۱×۸=۸۸    ۱۱×۹=۹۹    ۱۱×۱۰=۱۱۰   ۱۱×۱۱=۱۲۱
۱۲×۱=۱۲    ۱۲×۲=۲۴    ۱۲×۳=۳۶    ۱۲×۴=۴۸    ۱۲×۵=۶۰    ۱۲×۶=۷۲    ۱۲×۷=۸۴    ۱۲×۸=۹۶    ۱۲×۹=۱۰۸    ۱۲×۱۰=۱۲۰   ۱۲×۱۱=۱۳۲   ۱۲×۱۲=۱۴۴
[[email protected] ~]#

پنچمین دستور : Cowsay

[[email protected] ~]# yum install cowsay

 

[[email protected] ~]# cowsay i love seclinux
 _________________
< i love seclinux >
 -----------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||
[[email protected] ~]#

ششمین دستور : xcowsay

xcowsay

هفتمین دستور : yes

[[email protected] ~]# yes i love seclinux 
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux
i love seclinux

هشتمین دستور : toilet

[email protected]:~# apt-get install toilet 
[email protected]:~# yum install toilet

 

[email protected]:~# toilet seclinux
     ▜ ▗     
▞▀▘▞▀▖▞▀▖▐ ▄ ▛▀▖▌ ▌▚▗▘
▝▀▖▛▀ ▌ ▖▐ ▐ ▌ ▌▌ ▌▗▚ 
▀▀ ▝▀▘▝▀ ▘▀▘▘ ▘▝▀▘▘ ▘
[email protected]:~#

Screenshot 2014-10-28 15.35.49

نهمین دستور : cmatrix

[email protected]:~# apt-get install cmatrix
[email protected]:~# yum install cmatrix

Screenshot 2014-10-28 15.38.57

دستورات دیگه ای هم هست که توی پست های بعدی خواهم گفت 😀

امیدوارم براتون جالب بوده باشه

موفق باشید.

 

از این مطلب راضی هستید ؟ می خواهید به سایت کمک کنید ؟ رضایت خودتون رو با دونیت به ما اعلام کنید . برای دونیت روی خرید کلیک کنید . با تشکربرچسب ها :

به سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد