منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

کفر میگویم که “فوتبال” نیز آرامم نکرد..

شاید اگه 500 سال پیش به مردم میگفتین روزی میرسه که جماعتی ظهور خواهند کرد که گروه گروه به نمایشی میرن که بازیگرانش نه مثل گلادیاتورهای زمان روم باستان برای حفظ جان، که برای کسب درآمدهای چندمیلیاردی نقش بازی میکنن همه انگشت به دهن بهتون نگاه میکردن.

ادامه مطلببه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد