منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

CSS3 font goodness

Here's a nice blogpost from John Dagget of Firefox fame about the upcoming Firefox 4 supporting CSS3 OpenType font-feature support:

Firefox 4: OpenType font feature support

This is a direct result of the HarfBuzz code I've been working on for the past year or so. Exciting stuff for the web.برچسب ها : , , ,

به سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد