منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آخرین مدل ساب ووفر از شرکت اوریجین آکوستیکس ، در دیوار و سقف مخفی می شود.

آخرین مدل ساب ووفر از شرکت اوریجین آکوستیکس ، در دیوار و سقف مخفی می شود.

originacoustics ceilingsub 100622231 large

شرکت اوریجین آکوستیکس از جدید ترین بلندگو های ساب ووفر خود رو نمایی کرد. این بلند گو ها درون دیوار و یا سقف نصب می شوندشرکت اوریجین آکوستیکس سری جدید بلندگو های خود را در CEDIA 2015 به نمایش گذاشت. ااین بلندگو ها در دیوار و سقف خانه مخفی می شوند و بدون این که دیده شوند، صدای آن ها شنیده می شود.