منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آرشیو و بایگانی در لینوکس

وقتی به اشتراک‌گذاری و بایگانی اسناد می‌رسیم، بهتر است چند سند را به یک فایل تبدیل کنیم. استفاده از Zip تنها یک راه است. کاربران لینوکسی از ابزار Tar مدت زیادی است که استفاده می‌کنند.