منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آرگومان‌های خط فرمان

آرگومان‌های خط فرمان در  گنو/لینوکس

البته بهتره بگیم با استاندارد گنو

در استاندارد سایر یونیکس‌ها گاهی آپشن‌های بلند با یک خط تیره هم استفاده میشه. مثل دستور find در گنو/لینوکس که از استاندارد گنو پیروی نمی‌کنه.

آرگومان‌های خط فرمان