منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آزمون قبولی فایرفاکس ۷

فایرفاکس ۷ که در ابونتو ۱۱.۱۰ عرضه خواهد شد با نمره کامل ۱۰۰ از آزمون Acid3 عبور کرد.

 برچسب ها :