منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آشنایی با دوره‌های آموزشی دانشگاه اوراکل

سرفصل‌های دوره‌های اوراکل بر  اساس سرفصلهای درسی Oracle University

عنوان دوره مدت دوره سرفصل دوره
SQL Fundamental ۴۰ ساعت دانلود
PL/SQL: Develop Program Units ۴۰ ساعت دانلود
Oracle DBA Workshop I ۴۰ ساعت دانلود
Oracle DBA Workshop II ۴۰ ساعت دانلود
Oracle Database 11g: Performance Tuning ۴۰ ساعت دانلود
Oracle SQL Tuning 11g ۴۰ ساعت دانلود
RAC and Grid Infrastructure Administration 11gR2 ۴۰ ساعت دانلود
Data Guard Administration 11gR2 ۴۰ ساعت دانلود
Oracle Database Security 11gR2 ۴۰ ساعت دانلود
OBIEE 11g: Create Analyses and Dashboards ۴۰ ساعت دانلود
OBIEE 11g: Build Repositories ۴۰ ساعت دانلود
ODI 11g: Administration and Development ۴۰ ساعت دانلودبرچسب ها :