منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آفرین پسر خوب

ببین، هر شب ساعت ۱۲ ، برو خونه ی من، هرچی فایل که اول اسمش core بود پیدا کن، بعد همه رو پاک کن بریز دور. آفرین پسر خوب. حالا یه بار بهم بگو چی بهت گفتم؟

0 0 * * * for k in $(ls /home/amin/core.*); do rm $k; done

احسنت. معلومه که خوب فهمیدی…

اصولا لینوکس همیشه با شعور بوده. خدا حفظش کنه.برچسب ها :