منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آفیس 2016 با ویژگی های جدید از راه می رسد

آفیس 2016 با ویژگی های جدید از راه می رسد

ayaz 25

امروز درست بر اساس آن چه که مایکروسافت چند وقت پیش وعده داده بود،آفیس 2016 را عرضه کرد.تغییرات زیادی در افیس می توان مشاهده کرد که مایکروسافت قبلا وعده داده بود.برچسب ها :