منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آمار

یک عبارت از یک آماردان قرن بیستم آمریکایی به نام Frederick Mosteller‎ دیدم که احساس کردم ارزش یک پست وبلاگ رو داره:

‏«دروغ گفتن با آمار راحته، دروغ گفتن بدون آمار راحت‌تره.»

"It is easy to lie with statistics; it is easier to lie without them."