منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش آپگرید دیتابیس MongoDB 4.0 به نسخه MongoDB 4.2

mongodb

mongodb

در این مطلب قصد داریم تا دیتابیس MongoDB 4.0  که در حالت Standalone می باشد  را به نسخه ی MongoDB 4.2 آپگرید کنیم. قبل از هر کاری بهتر است که از داده ها و دیتابیس های خود نسخه پشتیبان (Backup) تهیه کنید.

برای آپگرید به نسخه ی MongoDB 4.2 باید حتما نسخه ی MongoDB سری 4 بر روی سیستم وجود داشته باشد. همچنین featureCompatibilityVersion باید بر روی نسخه MongoDB 4 فعال باشد که برای بررسی آن می توانید وارد کنسول mongo شوید و دستور زیر را اجرا کنید :

 

db.adminCommand( { getParameter: 1, featureCompatibilityVersion: 1 } )

 

در خروجی چیزی مانند نوشته ی زیر را باید دریافت کنید:

 

“featureCompatibilityVersion” : { “version” : “4.0” }

 

اگر featureCompatibilityVersion تنظیم نشده باشد، برای تنطیم و یا update آن می توانید دستور زیر را در کنسول mongo وارد کنید:

 

db.adminCommand( { setFeatureCompatibilityVersion: "4.0" } )

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد setFeatureCompatibilityVersion می توانید به لینک پایین مراجعه نمایید:

 

https://docs.mongodb.com/manual/reference/command/setFeatureCompatibilityVersion/#dbcmd.setFeatureCompatibilityVersion

پس از انجام مراحل بالا اکنون باید فایل های باینری MongoDB  را دانلود و نصب کنید. ما فرض می کنیم که شما MongoDB  را از طریق مخازن و با استفاده از مدیر بسته ی DNF  یا YUM نصب کرده اید. (برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب MongoDB می توانید مطلب «آموزش نصب و پیکربندی دیتابیس MongoDB 4.2»  را مطالعه کنید.) اکنون برای اینکار باید فایل مخزن نسخه ی MongoDB 4.2  را بر روی سیستم ایجاد و بسته های باینری جدید را نصب کنید. بر اساس توزیع لینوکسی که استفاده می کنید می توانید از روش هایی که در ادامه توضیح داده شده است استفاده کنید و فایل مخزن MongoDB 4.2 را بر روی سیستم ایجاد کنید.

 

ایجاد فایل مخزن MongoDB 4.2 بر روی فدورا، RHEL 8 و CentOS 8 :

فایل مخزن را ایجاد کنید:

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.2.repo

سپس محتویات زیر را درون فایل قرار دهید و فایل را ذخیره کنید:

 

[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/8/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

 

ایجاد فایل مخزن MongoDB 4.2 بر روی CentOS 7 :

 

فایل مخزن را ایجاد کنید:

 

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.2.repo

 

سپس محتویات زیر را درون فایل قرار دهید و فایل را ذخیره کنید:

 

[mongodb-org-4.2]
name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/7/mongodb-org/4.2/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.2.asc

 

پس از ایجاد فایل مخزن دیتابیس MongoDB 4.2 اکنون برای شروع مراحل آپگرید، سرویس mongod  را stop کنید:

 

# systemctl stop mongod.service

 

اکنون برای نصب بسته های باینری جدید و با توجه به مدیر بسته ای که بر روی توزیع خود استفاده می کنید از یکی از دستورهای زیر استفاده کنید:

 

# dnf  install -y mongodb-org

# yum install -y mongodb-org

 

پس از نصب بسته های باینری، برای بررسی دوباره ی سرویس ها توسط SystemD دستور زیر را اجرا کنید:

 

# systemctl daemon-reload

اکنون برای start کردن سرویس mongod دستور زیر را اجرا کنید:

 

# systemctl start mongod

 

پس از start شدن سرویس mongod یکبار دیگر به کنسول mongo وارد شوید و برای تنظیم setFeatureCompatibilityVersion به نسخه ی 4.2 دستور زیر را اجرا کنید:

 

db.adminCommand( { setFeatureCompatibilityVersion: "4.2" } )

 

 

پس از انجام مراحل گفته شده اکنون دیتابیس MongoDB 4 به نسخه ی MongoDB 4.2 آپگرید شده است. جهت اطلاعات بیشتر در مورد آپگرید به نسخه ی MongoDB 4.2 کافیست تا به مستندات رسمی آن در لینک پایین مراجعه کنید:

 

https://docs.mongodb.com/manual/release-notes/4.2-upgrade-standalone

امید است تا از این مطلب استفاده ی لازم را برده باشید.

 برچسب ها : , , , , , , , , ,