منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش ایمپرس: قسمت هفتم، ویرایش و قالب‌بندی

نوشته شده توسط فرشید نوتاش حقیقت.


در این آموزش به نکاتی پیرامون ویرایش و قالب‌بندی در نرم‌افزار Impress خواهیم پرداخت.

ویرایش اسلاید

برای تعیین اندازه هر اسلاید، به منوی Format و سپس Page Setup مراجعه می‌کنیم. این کادر محاوره‌ای دو سربرگ دارد. از هر کدام از سربرگ‌های این کادر می‌توان اندازه عرض و ارتفاع اسلاید و خصوصیات دیگر آن از قبیل حاشیه، تنظیمات طرح و پس‌زمینه را تعیین کرد.

تغییر جهت اسلاید

برای تغییر جهت اسلاید به‌صورت افقی یا عمودی، از کادر محاوره‌ای Page Setup گزینه Orientation، افقی یا عمودی بود اسلایدها را مشخص می‌کنیم.

جستجوی متن

برای جستجوی یک کلمه، عبارت یا متن، از نوارابزار Find استفاده می‌کنیم. این نوارابزار از منوی View بخش Toolbars و سپس Find فعال می‌شود. برای غیرفعال کردن این نوارابزار نیز به‌همین مسیر رفته و علامت این گزینه را برمی‌داریم.

جایگزینی متن، جابه‌جایی متن و انتخاب متن

با استفاده از کادر محاوره‌ای Find & Replace که از منوی Edit و سپس  Find & Replace قابل اجراست، می‌توانیم واژ‌ه‌های مورد نظر را جایگزین نماییم.

قالب‌بندی متن

برای قالب‌بندی متن، از نوارابزار Text Formatting استفاده می‌کنیم. با استفاده از آیکون‌های این نوارابزار می‌توانیم نوع و اندازه فونت و … را تغییر دهیم.

مورب کردن، برجسته کردن، زیرخط‌دار کردن و تغییر حالت حروف در متن

ایتالیک (مورب) کردن: برای ایتالیک کردن متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون I که در نوارابزار Formatting قرار دارد، کلیک می‌کنیم. اگر نوارابزار فعال نبود، از منوی View بخش Toolbars، سپس Formatting آن را فعال می‌کنیم.

برجسته (Bold) کردن: برای برجسته کردن متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون B که در نوارابزار Formatting قرار دارد، کلیک می‌کنیم.

زیرخط‌دار (Underline) کردن: برای زیرخط‌دار کردن متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی آیکون U که در نوارابزار Formatting قرار دارد، کلیک می‌کنیم.

تغییر حالت حروف در متن: برای تغییر حالت حروف در متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده و از طریق منوی Format و گزینه Changing Case حالت متن را تغییر می‌دهیم.

سایه‌دار کردن حروف

در بسیاری از موارد به‌دلیل داشتن زمینه‌ای با رنگ متفاوت، متن داخل اسلاید به‌خوبی دیده نمی‌شود. به‌همین دلیل از سایه برای متن استفاده می‌شود. برای سایه‌دار کردن متن از دکمه A در نوارابزار قالب‌بندی استفاده می‌کنیم.

تغییر موقعیت متن

برای تغییر دادن مکان و موقعیت متن، متن مورد نظر را انتخاب کرده و از سربرگ Position در کادر محاوره‌ای Character (از منوی Format) استفاده می‌کنیم.

گزینه‌های این بخش عبارتند از:

 • برای بالانویس متن از SuperScript و برای پایین‌نویس (اندیس) متن از SubScript استفاده می‌کنیم.

نکته: با گزینه Raise/lower by مقدار درصدی که باید متن به بالا یا پایین تغییر مکان دهد را تعیین می‌کنیم. اگر گزینه اتوماتیک انتخاب شود، این گزینه غیرفعال خواهد شد.

 • گزینه Relative Font Size دذصدر از کاراکترهای استفاده شده را نسبت به اندازه کاراکترهای اولیه مشخص می‌کند.
 • Scale Width (مقیاس عرض در چرخش): درصدی از پهنای فونت را به‌وسیلع کشیدن لفقی یا فشرده کردن کاراکترهای منحصربه‌فرد در متن انتخاب شذه مشخص می‌کند.
 • Spacing (فاصله‌گذاری): برای گسترش دادن یا فشرده کردن فاصله‌ها بین کاراکترها را در متن انتخاب شده مشخص می‌کند.
 • Default (پیش‌فرض): از فاصله‌گذاری کاراکتر مشخص شده در نوع فونت استفاده می‌کند.
 • Expanded (گسترش دادن): فاصله بین کاراکترها را افزایش می‌دهد.
 • Condensed (فشرده‌سازی): فاصله بین کاراکترها را کاهش می‌دهد.
 • گزینه Pair Kerning: به‌طور اتوماتیک فاصله بین کاراکترها را برای ترکیب کردن حروف تنظیم می‌کند. تنظیم فاصله، فقط برای نوع فونت اصلی موجود است و این گزینه به پشتیبانی پرینتر شما نیاز دارد.

تغییر رنگ متن

برای تغییر دادن رنگ متن، ابتدا متن مورد نظر را انتخاب می‌کنیم؛ سپس از طریق آیکون Font Color که در نوارابزرپار Text Formatting قرار دارد، رنگ متن را تغییر دهیم.

تنظیم چیدمان متن و فاصله بین خطوط

منظور از چیدمان متن، راست‌چین و چپ‌چین کردن و ترازبندی متن است که برای این‌کار گزینه Paragraph را منوی Format انتخاب می‌کنیم تا کادر محاوره‌ای Paragraph باز شود.

در زبانه Indent & Spacing، کادر محاوره‌ای Paragraph موارد زیر قابل تنظیم می‌باشد.

Indent (تورفتگی)‌، مقدار فاصله‌ای که بین سمت چپ و راست حاشیه و پاراگراف رها می‌شود، را نشان می‌دهد.

Before Text (قبل از متن)، مقدار فاصله‌ای را که می‌خواهیم پاراگراف از حاشیه صفحه تورفتگی داشته باشد، وارد می‌کنیم. اگر بخواهیم که پاراگراف را به سمت حاشیه صفحه نزدیک کنیم، اعداد منفی را وارد می‌کنیم. در زبان‌های از چپ به راست، لبه سمت چپ پاراگراف با توجه به حاشیه سمت چپ صفحه، تورفته می‌شود. در زبان‌هان‌های راست به چپ، لبه سمت راست پاراگراف با توجه به حاشیه سمت راست، تورفته می‌شود.

After Text (بعد از متن)، مقدار فاصله‌ای که می‌خواهیم پاراگراف از حاشیه صفحه، تورفتگی داشته باشد، وارد می‌کنیم. اگر بخواهیم که پاراگراف را به سمت حاشیه صفحه نزدیک کنیم، اعداد منفی را وارد می‌کنیم. در زبان‌های از چپ به راست، لبه سمت راست پاراگراف با توجه به حاشیه سمت راست صفحه، تورفته می‌شود. در زبان‌های راست به چپ، لبه سمت راست پاراگراف با توجه به حاشیه سمت راست، تورفته می‌شود.

First Line (خط اول)، سطر اول هر پاراگراف به اندازه مقداری که وارد می‌کنیم، تورفته می‌شود.

Spacing (فاصله‌گذاری)، مقدار فاصله‌ای را بین پاراگراف‌های انتخاب شده رها می‌شود، نشان می‌دهد.

Above Paragraph (بالای پاراگراف)، مقدار فاصله‌ای که می‌خواهیم در بالای پاراگراف‌های انتخاب شده رها شود، وارد می‌کنیم.

Below Paragraph (زیر پاراگراف)، مقدار فاصله‌ای که می‌خواهیم در پایین پاراگراف‌های انتخاب شده رها شود، وارد می‌کنیم.

Line Spacing (فاصله‌گذاری خط)، مقدار فاصله‌ای که بین خطوط از متن در هر پاراگراف رها می‌شود را مشخص می‌کند. گزینه‌های موجود در لیست کشویی، به‌صورت زیر است:

 • Single (خط تنها)، فاصله خط تنها در پاراگراف‌ها اعمال می‌شود.
 • Lines (خطوط)، فاصله خطوط را د یک خط یک و نیم تنظیم می‌کند.
 • Double فاصله خطوط را در دو خط تنظیم می‌کند.
 • Proportional (متناسب)، این گزینه را انتخاب کرده و سپسمقدار درصدی را درجعبه، جایی که ۱۰۰% مربوط به فاصله خط تکی است، وارد می‌کنیم.
 • At Least (حداقل)، اگر از اندازه‌های مختلف فونت در یک پاراگراف استفاده کنیم، فاصله خطوط به‌طور اتوماتیک به بزرگترین اندازه فونت تنظیم می‌شوند. اگر ترجیح دهیم که فاصله یکسان برای همه خطوط داشته باشیم، مقداری را در At Least مشخص می‌کنیم که مربوط به بزرگترین اندازه فونت است.
 • Leading (برجسته کردن)، ارتفاع فضای عمودی که بین خطوط قرار دارد را تنظیم می‌کند.
 • Fixed (ثابت کردن)، یک مقدار ثابت را برای فضای بین خطوط وارد می‌کنیم.

در زبانه ترازبندی (Tabs Alignment)، برای مشخص کردن ترازبندی پاراگراف به‌صورت زیر استفاده می‌کنیم.

Left، پاراگراف را از حاشیه سمت چپ صفحه تراز می‌کند. اگر پشتیبانی زبان آسیایی فعال باشد، این گزینه Left/Top نامیده می‌شود.

Right، پاراگراف را از حاشیه سمت راست صفحه تراز می‌کند. اگر پشتیبانی زبان آسیایی فعال باشد، این گزینه Right/Bottom نامیده می‌شود.

Centered، محتویات پاراگراف را در مرکز صفحه قرار می‌دهد.

Justify (هم‌تراز کردن)، پاراگراف را از سمت راست و چپ حاشیه صفحه تراز می‌کند.

Text Direction (جهت متن)، جهت متن را برای پاراگرافی که از قالب‌بندی متن‌های پیشرفته (CTL) استفاده می‌کند، مشخص می‌کند و فقط در زمانی موجود است که قالب‌بندی متن‌های پیشرفته پشتیبانی شده باشد.

ویرایش و قالب‌بندی نمودار

برای ویرایش کردن و قالب‌بندی هر بخش از نمودار، مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 • قسمتی از نمودار که مد نظرمان است را انتخاب می‌کنیم.
 • از نوارمنوی Formatting، روی گزینه Format Selection کلیک می‌کنیم تا کادر محاوره‌ای تنظیمات باز شود.
 • از این کادر محاوره‌ای گزینه‌های دلخواه را انتخاب می‌کنیم.
 • بر روی دکمه OK کلیک کرده تا تغییرات ذخیره گردد.
 • با استفاده از این کادر می‌توانیم قالب‌بندی دلخواه را انجام دهیم.

اصلاح یک نمودار

اگر بر روی نمودار کلیک راست کرده و گزینه Chart Type را انتخاب کنیم، می‌توانیم نوع نمودار را تغییر دهیم.

تغییر رنگ پس‌زمینه نمودار

برای تغییر فضای اطراف یک نمودار گرافیکی همان‌طور که در تصویر زیر نشان داده‌ایم، به روش زیر عمل کنیم:

 • بر روی نمودار دوبار کلیک می‌کنیم تا در حالت ویرایش قرار گیرد.
 • در نوارمنوی اصلی به منوی Format و سپس Format Selection می‌رویم یا بر روی فضای نمودار کلیک راست کرده و Format Chart Area را انتخاب می‌کنیم.
 • کادر محاوره‌ای Chart Area باز می‌شود. زبانه Area را انتخاب می‌کنیم تا صفحه‌ای که شامل گزینه‌های فضا است، باز شود.
 • از لیست کشویی Fill نوع پس‌زمینه را انتخاب می‌کنیم. گزینه‌های موجود بسته به نوع پر کردن انتخاب شده تغییر می‌کند.
 • بر روی OK کلیک می‌کنیم تا کادر محاوره‌ای بسته شده و تغییرات اعمال گردد.

تغییر رنگ بخش‌های نمودار

برای تغییر رنگ بخش‌های نمودار، مراحل زیر را انجام می‌دهیم:

 • ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
 • سپس بر روی آن کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه Format … را انتخاب می‌کنیم.
 • در کادر محاوره‌ای باز شده و زبانه مناسب را انتخاب و تنظیمات را انجام می‌دهیم.

منبع: «جزوه آموزشی مهارت کار با نرم‌افزار ارائه مطلب» نوشته شرکت دانش‌بنیان سافا

نوشته آموزش ایمپرس: قسمت هفتم، ویرایش و قالب‌بندی اولین بار در لینوکس سیزن پدیدار شد.برچسب ها : ,