منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش برنامه‌نویسی C++/Qt قسمت سوم

بر اساس بازخوردهای بدست آمده، از این پس  در این سری پست‌ها مقداری در عناوینی که آموزش داده می‌شود تغییرات ایجاد خواهد شد تا مباحث با روال قابل فهم تری منتقل شوند. اگر نظر  و یا توصیه ای برای یهیود کیفیت آموزش دارید لطفا از بخش نظرات همین پست با من در میان بگذارید.

QList و مثالی کاربردی:

برای  دیدین اطلاعات بیشتر درباره این موضوع  به صفحه مریوطه در سایت Qt مراجعه نمایید. از این کلاس برای ساخت لیستی از متغیرها استفاده می شود و به صورت زیر تعریف می شود:

#include <QList>

و سپس از آن بدین شکل بهره می‌بریم:

QList<QString> list;
 list << "one" << "two" << "three";
 // list: ["one", "two", "three"]

نحوه‌ی استفاده از QList به این شکل است که هر پارامتر از لیست به صورت رشته ای بوده و با >> از هم جدا می شوند.
به وسیله‌ تابع qlist پارامترهای لیست مرتب می‌شود. و در آخر در خروجی چاپ می شود. برای تعریف لیستی از پارامترها از انواع داده‌ای دیگر به شکل زیر عمل می کنیم:

QList<int> integerList;
 QList<QDate> dateList;

برای اشاره به پارامتر خاص از اندیس آن بدین شکل استفاده می کنیم:

if (list[0] == "Bob")
 list[0] = "Robert";

و برای فهمیدن پایان لیست برای چاپ پارامترها بدین شکل از list.size(); استفاده می کنیم.

for (int i = 0; i < list.size(); ++i) {
 if (list.at(i) == "Jane")
 cout << "Found Jane at position " << i << endl;
 }

به مثال زیر توجه کنید:

#include 
 #include
int main()
 {
 QTextStream out(stdout);
QList list;
list << "Balzac" << "Tolstoy" << "Guldbrassen"
 << "London" << "Galsworthy" << "Sienkiewicz";
qSort(list);
for (int i = 0; i < list.size(); ++i) {
 out << list.at(i) << endl;
 } }} }

در مثال بالا لیستی از چند رمان‌نویس معروف را می بینید. که به وسیله QList تهیه شده و در خروجی چاپ می شود.
خروجی:

Balzac
Galsworthy
Guldbrassen
London
Sienkiewicz
Tolstoy

 ویرایش و انتشار: AmirHP

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , , ,