منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش برنامه نویسی با C++ / Qt (قسمت ششم)

پیش‌ازاین در پنج مطلب که ادامه‌ی آن متوقف گردید به آموزش C++/Qt پرداختیم. که برای مطالعه‌ی آن قسمت‌ها می‌توانید وارد این لینک شوید. در قسمت پنجم کمی از QString گفتیم و حالا آن مبحث را ادامه خواهیم داد. ابتدا با یک مثال ساده آغاز می‌کنم.

#include <QTextStream>

int main()
{
  QString a = "Disziplin ";
  QString b = "ist ";
  QString c = "Macht.\n";

  QTextStream out(stdout);
  out << a + b + c;
}

در مثال بالا که یک مثال ساده‌ی QString است، سه متغیر a, b,c تعریف‌شده است و مقادیری رشته به آنان نسبت داده‌شده است سپس با QTezxtStream رشته‌ها را به خروجی فرستاده‌ایم. که خروجی به‌صورت زیر خواهد بود:

$ ./concat 
Disziplin ist Macht.

در مثال زیر از Append استفاده‌شده است که مقادیری را به یک رشته می‌افزاید:

#include <QTextStream>

int main()
{

  QString string = "Whether I shall ";

  string.append("turn out to be the hero of my own life, \n");
  string.append("or whether that station will be held by anybody else, \n");
  string.append("these pages must show.\n");

  QTextStream out(stdout);
  out << string;
}

که خروجی به صورت زیر خواهد بود:

$ ./append
Whether I shall turn out to be the hero of my own life, 
or whether that station will be held by anybody else, 
these pages must show.

اگر بخواهیم یک متغیر را در دل یک رشته متن به کاربریم. کدها را به‌صورت زیر استفاده می‌کنیم.

#include <QTextStream>

int main()
{
  QString string = "What if I gave you %1 red roses?";
  int num = 21;

  QTextStream out(stdout);
  out << string.arg(num) << endl; 
}

برای مشخص کردن مکان قرار گرفتن آرگومان از علامت % به‌علاوه یک شمارنده بهره می‌بریم. در آخر هم با دستور out و پارامتر arg متغیر دوم را به شکل زیر استفاده می‌کنیم.

out << string.arg(num) << endl;

در آخر خروجی به شکل زیر خواهد بود:

$ ./str3 
What if I gave you 21 red roses?

در مطلب بعدی به مطالب بیشتری از QString خواهیم پرداخت.

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , ,