منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش برنامه نویسی با C++ / Qt (قسمت نهم)

دسترسی به عناصر رشته:

بعدازآنکه به معرفی Qstring و آموزش نکات آن پرداختیم امروز به بحث دسترسی به کاراکترهای یک رشته در QString خواهیم پرداخت. QString را می‌توان دنباله ای (آرایه‌ای) از QChars دانست. عناصر یک رشته می‌توانند با استفاده از عملگر [] و یا روش at() قابل دسترسی باشند.

#include <QTextStream>

int main(void)
{
  QTextStream out(stdout);
  
  QString a = "Eagle";

  out << a[0] << endl;
  out << a[4] << endl;
  
  out << a.at(0) << endl;
  
  if (a.at(5).isNull()) {
   out << "Outside the range of the string" << endl; 
  }   
  
  return 0;
}

در کد زیر تعدادی از عناصر مشخص از رشته را چاپ می‌کنیم.

out << a[0] << endl;
out << a[4] << endl;

در زیر با استفاده از  متد at کاراکتر شماره ۰ را چاپ می‌کنیم.

out << a.at(0) << endl;

روش at()  خروچی پوچدارد، اگر ما برای دسترسی به یک کاراکتر خارج از محدوده تلاش کنیم. که در کد زیر یک پیغام مناسب در این مورد نمایش داده خواهد شد.

if (a.at(5).isNull()) {
  out << "Outside the range of the string" << endl; 
}

خروجی:

$ ./access 
E
e
E
Outside the range of the string

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , ,