منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش ساده برپایی SOCKS proxy برای عبور از فیلترینگ

خوب یک روش کار‌آمد برای عبور از فیل تر برای دوستانی که VPS دارند یا اینکه دسترسی به یک کامپیوتر در خارج از محدوده‌ی فیلترینگ دارند که تونستند روی آن SSH Server نصب بکنند.

OpenSSH client میتونه یک SOCKS Proxy محلی رُ وقتی که از SSH برای برقرای  تونل شبکه استفاده می‌شه ایجاد بکنه.

ابتدا با دستور زیر به یوزری که در سرور راه دور برای خود ایجاد نمودید وصل شده با سوئیچ D – و معرفی یک پورت به ترتیبی که در زیر می‌بینید:

ssh IP -l YourUserName -D Port

در مورد سوییچ D که چیست و چه کاربردی دارد هم داریم:

D [bind_address:]port

Specifies a local “dynamic” application-level port forwarding.
This works by allocating a socket to listen to port on the local
side, optionally bound to the specified bind_address.  Whenever a
connection is made to this port, the connection is forwarded over
the secure channel, and the application protocol is then used to
determine where to connect to from the remote machine.  Currently
the SOCKS4 and SOCKS5 protocols are supported, and ssh will act
as a SOCKS server.  Only root can forward privileged ports.
Dynamic port forwardings can also be specified in the configura‐
tion file

حال به جای IP در دستور فوق IP سرور و بجای  YourUserName اسم کاربری خودتون و بجای Port یک پورت مثلا 6547 را قرار دهید.

تنظیمات فایرفاکس رُ هم مثل شکل زیر انجام بدین:

screenshot

فراموش نشود فقط تنظیمات در قسمت SOCKS HOST و با آی‌پی 127.0.0.1 انجام شده و بجای پورت هم پورتی که در دستور قبل تعیین کردیم  قرار می‌دهیم.

به این ترتیب قادر خواهید بود که از این تونل راه دور برای دور زدن فلترینگ استفاده کنید.
برچسب ها : ,