منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب مخازن REMI

repo

مخزن REMI یک مخزن نرم افزاری می باشد که ممکن است برای نصب برخی از نرم افزار ها و یا وابستگی های نرم افزاری نیاز به آن باید.در این مطلب نحوه نصب مخزن REMI بر روی توزیع های Fedora,RHEL,CentOS و Scientific آموزش داده خواهد شد.

 

نصب بر روی Fedora 22 i386 or x86_64 :

 

# dnf install http://rpms.famillecollet.com/fedora/remi-release-22.rpm

 

نصب بر روی Fedora 21 i386 or x86_64 :

 

# yum  install  http://rpms.famillecollet.com/fedora/remi-release-21.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 7 x86_64 :

 

# yum install  http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 6 i386 or x86_64 :

 

 

# yum install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

 

بر روی RHEL نیاز هست تا این دستور را هم اجرا کنید :

 

#rhn-channel –add –channel=rhel-$(uname -i)-server-optional-6

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 5 i386 or x86_64 :

 

 

# yum  install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

 

 

اکنون فایل های مخزن در این مسیر ذخیره شده اند :

 

/etc/yum.repos.d

 

برای فعال کردن مخازن REMI کافیست تا فایل مربوط به آن را از مسیر گفته شده باز کنید و مقدار enable را از ۰ به ۱ تغییر دهید و فایل را ذخیره نمایید.

 

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,