منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب مخازن RPMforge

repo

مخزن RPMforge نیز مانند مخازن EPEL و REMI دارای بسته های مفید و پرکاربرد می باشد که کاربران،به ویژه مدیران سیستم و توسعه دهنگدگان می توانند از آنها استفاده کنند.

در ادامه نحوه ی نصب مخازن RPMforge بر روی توزیع های RHEL,CentOS و Scientific Linux توضیح داده خواهد شد.

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 7 x86_64 :

 

#yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64.rpm

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 6  x86_64 :

 

#yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 6  i686 :

 

#yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.i686.rpm

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 5  x86_64 :

 

#yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.x86_64.rpm

 

 

نصب بر روی CentOS/RHEL/Scientific Linux 5  i386 :

 

#yum install http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el5.rf.i386.rpm

 

 

پس نصب،فایل های مخازن در مسیر زیر قرار می گیرند :

 

/etc/yum.repos.d

 

اکنون جهت فعال و غیر فعال کردن مخازن می توانید فایل مربوطه را باز کنید و در مقابل عبارت enabled مقدار ۱ را جهت فعال شدن مخزن و مقدار ۰ را جهت غیرفعال ساختن مخزن قرار دهید.برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,