منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب مخازن RPMFusion در فدورا ۲۳

Package

با استفاده از مخازن RPMFusion می توان انواع نرم افزارهای کاربردی،کدک های صوتی و تصویری و برنامه های پخش و بسیاری نرم افزار دیگر را دانلود و نصب کرد.برای نصب مخازن RPMFusion روی فدورا ۲۳ کافیست تا دستورهای پایین را اجرا کنید :

 

 

#rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-23.noarch.rpm

 

#rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-23.noarch.rpm

 

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,