منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب میزکار KDE در فدورا 19

KDE Plasma Workspaces

برای نصب میزکار KDE Plasma Workspaces در فدورا ۱۹ کافی است تا با استفاده از ابزار مدیریت بسته خط فرمانی  yum این دستور را اجرا کنید :

#yum groupinstall “KDE Plasma Workspaces”

همچنین این کار را می توانید با ابزارهای مدیریت بسته گرافیکی مانند KPackageKit یا Yumex نیز انجام دهید که در تصویر پایین انجام اینکار را با استفاده از Yumex می بینید :

install KDE

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,