منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب میزکار MATE در فدورا 19

MATE_Desktop_Environment_Logo

برای نصب میزکار زیبای MATE در فدورا ۱۹ کافی است تا با استفاده از ابزار مدیریت بسته خط فرمانی yum و اجرای این دستور آن را از طریق مخازن نصب کنید :

#yum groupinstall  “MATE Desktop”

 

یا اینکه با استفاده از ابزار های مدیریت بسته گرافیکی مانند KPackageKit یا Yumex آن را نصب کنید.که در پایین روش نصب توسط Yumex را مشاهده می کنید :

install MATEبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,