منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب گنوم 3.12 در فدورا

gnome

تعدادی از نفرات تیم فدورا در حال کار بر روی گنوم ۳.۱۲ هستند تا آن را در مخزن update  قرار دهند  ولی در حال حاضر می توانید گنوم خود را به روش زیر به روز رسانی کنید :

$ cat rhughes-f20-gnome-3-12.repo
[rhughes-f20-gnome-3-12-i386]
name=Copr repo for f20-gnome-3-12 owned by rhughes (i386)
baseurl=http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/rhughes/f20-gnome-3-12/fedora-$releasever-i386/
skip_if_unavailable=True
gpgcheck=0
cost=900
enabled=1

[rhughes-f20-gnome-3-12-x86_64]
name=Copr repo for f20-gnome-3-12 owned by rhughes (x86_64)
baseurl=http://copr-be.cloud.fedoraproject.org/results/rhughes/f20-gnome-3-12/fedora-$releasever-x86_64/
skip_if_unavailable=True
gpgcheck=0
cost=800
enabled=1

بعد از درست کردن فایل می توانید

yum update

یا

dnf update

را اجرا کنید
در صورتی که فقط ۶۴ بیتی یا فقط ۳۲ بیتی استفاده می کنید می توانید enable آنها را صفر قرار دهید.
با دسکتاپ های Cinnamon و Mate شاید مشکل داشته باشه .

برای نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی آماده می باشد.برچسب ها : , , , , , , , , ,