منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب Oracle Java 8 بر روی اوبونتو و لینوکس مینت از طریق مخازن PPA

آخرین نسخه ی پایدار جاوا ورژن ۸ آماده ی دانلود و استفاده است.

از طریق این آموزش می تونین Oracle Java 8 یعنی JDK8 رو بر روی سیستم عامل های Ubuntu / Linux mint نسخه های ۳۲ و ۶۴ بیت نصب و اجرا کنید.

نکته ی مهم قبل از نصب :

از اونجا که Ubuntu 13.04 دیگه توسط شرکت کنونیکال ساپورت نمیشه نمی تونین این نسخه از جاوا رو بر روی ۱۳.۰۴ نصب کنین !

برای نصب جاوا ۸ بر روی Ubuntu 14.04 , 13.10 ,12.10 , 12.04  .۱۰.۰۴ و نسخه های برابر اون در Linux Mint دستورات زیر رو در ترمینال وارد کنید :

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

دستور java -version رو وارد کنید تا خروجی شبیه به این رو ببینید :

java -version
andrei@andrei-desktop:~$ java -version
java version "1.8.0"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0-b70, mixed mode)

یا javac -version

javac -version

با دستور زیر می تونین حالت Accept اتوماتیک License جاوا رو فعال کنید :

echo oracle-java8-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections

 

در صورتی که قصد سویچ کردن بین جاوا ۷ و جاوا ۸ را دارید می تونین از دستورات زیر استفاده کنید : ( در حالتی که  قبلا نسخه ی ۷ رو داشته باشین )

( سویچ کردن به جاوا ۷ )

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle

( سویچ کردن به حاوا ۸ )

sudo update-java-alternatives -s java-8-oracle

برای نصب خودکار متغیرهای جاوا دستور زیر رو در ترمینال وارد کنید : ( Java environment variables )

sudo apt-get install oracle-java8-set-default

لینک مرجع :

ٌWebupd8.orgبرچسب ها :