منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش پای کیوت (designer) بخش دوم

در ادامه بحث طراحی برنامه با استفاده از دیزاینر  به سبک دوم استفاده از این ابزار اشاره ای می کنیم . برنامه مثال ما بازهم همون مثال در بخش پیشین هستش که با سبک دیگه ای پیادش می کنم. در این روش فایل ui طراحی شده با دیزاینر رو به کد پایتون تبدیل می کنم و از اون در اسکریپتم استفاده می کنم

 

بازهم همون فرم myUi.ui  .  برای تبدیل این فایل  به پایتون باید از cmd ویندوز کمک بگیریم . از run در منوی استارت cmd رو فرا می خونیم و با تایپ دستور زیر به مسیر پوشه uic در دایرکتوری پای کیوت می ریم:

cd C:\Python27\Lib\site-packages\PyQt4\uic

و سپس دستور زیر رو تایپ می کنیم:

pyuic4 f:/myUi.ui -x> f:/myUi.py

فایل ui من در درایو f  هستش و فایل py خروجی رو هم در کنارش قرار می ذارم  با استفاده ازsyntax زیر:

pyuic4 [1] -x> [2]

کروشه اولی  مسیر فایل ui  و دومی مسیر و نام خروجی py رو مشخص می کنه.

در کنار این فایل پایتون تولید شده از ui من فایل اصلی برنامه رو می نویسم  که کد زیر درونش تایپ شده:

#!/usr/bin/env python
import sys

from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic

from myUi import Ui_Form

class window(QtGui.QDialog):
  def __init__(self):
    super(window, self).__init__()

    self.ui = Ui_Form()
    self.ui.setupUi(self)
    self.ui.helloB.clicked.connect(self.printHello)
  def printHello(self):
    name = self.ui.nameEdit.text()
    self.ui.browser.setText('Hello %s! welcome to dotPy.ir'%name)
if __name__=="__main__":
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  form = window()
  form.show()
  sys.exit(app.exec_())

فایل رو ذخیره  و اجرا کنین . برنامه کار می کنه:)برچسب ها : , , , ,