منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش کار با MySQL در پایتون؛ بخش هفتم، مرتب سازی اطلاعات با ORDER BY

با بخش هفتم از آموزش استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده MySQL در پایتون، با ما در اوپن مایند همراه باشید!

بخش قبلی این سری آموزشی، در این صفحه منتشر شده است: آموزش کار با MySQL در پایتون؛ بخش ششم، خواندن شرطی اطلاعات با WHERE

در این بخش جدید از آموزش استفاده از MySQL در پایتون، می خواهیم با استفاده از دستور

ORDER BY
کمی بیشتر کد بنویسیم. در واقع می خواهیم اطلاعاتی را که از جداول پایگاه داده بازیابی می کنیم مرتب کنیم.

مرتب سازی نتایج بازیابی و خواندن اطلاعات

با استفاده از

ORDER BY
می توان نتایج را به صورت صعودی و یا نزولی مرتب کرد.

کلمه کلیدی

ORDER BY
به طور پیشفرض مرتب سازی را به صورت صعودی (از کم به زیاد) انجام می دهد. برای مرتب سازی نزولی از کلمه کلیدی
DESC
استفاده می شود و در ادامه بررسی می شود.

در نمونه کد زیر رکوردهای اطلاعات تمام مشتریان خوانده می شود و سپس بر اساس مقدار نام آن ها به شکل صعودی مرتب می شود (ترتیب الفبایی و طولی).

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM customers ORDER BY name"

mycursor.execute(sql)

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

مرتب سازی نزولی به کمک کلمه کلیدی DESC

همانطور که ذکر شد، می توان مرتب سازی را نه به صورت صعودی و پیشفرض، بلکه به صورت نزولی (از زیاد به کم) انجام داد.

برای مرتب سازی نزولی مثال بالا را می توانیم به شکل زیر تغییر دهیم. ما در انتهای کوئری SQL خواندن اطلاعات مشتریان، توسط

DESC
رکوردهای خوانده شده را بر اساس مقادیر ستون “name” و به صورت نزولی مرتب کرده ایم.

import mysql.connector

mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  passwd="yourpassword",
  database="mydatabase"
)

mycursor = mydb.cursor()

sql = "SELECT * FROM customers ORDER BY name DESC"

mycursor.execute(sql)

myresult = mycursor.fetchall()

for x in myresult:
  print(x)

در بخش بعدی این سری آموزشی، حذف رکوردهای نوشته شده در پایگاه داده MySQL توسط کدنویسی در پایتون را بررسی می کنیم.

با اوپن مایند، وبسایت آموزش الگوریتم ها و برنامه نویسی، همراه باشید!برچسب ها :