منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش Bash (قسمت نهم)

در این قسمت بحث function رو ادامه دادم و درباره متغیر های global و local صحبت کردم