منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش ++C – جلسه ۲ (بخش ۱)

در جلسه ۲ آموزش ++C اجزای مختلف کد برنامه جلسه قبل را بررسی میکنیم:

کد جلسه قبل

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout » "salam";
    return 0;
}

در این برنامه ما یک سری کلمات می بینیم،مثل int یا return یا include# که رنگشاش فرق میکند این ها کلماتی هستند که ++C معنی آن ها را میداند همانند تصویر زیر:

photo_2016-09-18_22-56-30یک سری کلمات رزو شده می باشند که در ++C معنی می دهند،مانند int که معنی آن می شود integer یعنی یه متغیر از نوع عدد صحیح و یا return که یعنی برگرداندن مقدار و return 0 یعنی این که عدد صحیح را به سیستم عامل برگردان,بنابراین ویندوز یا اوبونتو برنامه را که اجرا می کند آن را return 0 می کند.اگر این برنامه یک برنامه دیگر را صدا بزند صفر را به عنوان خروجی می گیرد با این حال درست است که روی صفحه به عنوان خروجی salam را نشان می دهد ولی عدد صفر را هم به منزله این که، بله برنامه با موفقعیت تمام شده است برمیگرداند.پس int و return ما یک سری لغات بودن که کامپایلر آن را میشناخت.

در خط ۵ برنامه ی ما ()int main قرار دارد که میگوید من یه تابع هستم به اسم main که کامپایلر انتظار دارد یک تابع از نوع main ببیند و آن را اجرا کند طبق تصویر زیر:
photo_2016-09-19_00-00-07بنابراین کامپایل به سیستم عامل میگوید آقا!! من این را به زبان ماشین  تبدیل کردم (حالا زبان ماشین چیه اینو تو جلستات بعد میگم) تو برو تابع main شروع کن به اجرا کردن, int main به ما میگوید که من یه تابع هستم, که چیزی از نوع عدد صحیح به تو برمیگردانم که (تو) اینجا سیستم عامل می باشد و هیچ نوع پارامتری را از ورودی دریافت نمیکنم،پرانتز باز بسته  int main  یعنی هیچ تابع ورودی از سیستم عامل دریافت نمیکنم می باشد طبق تصویر زیر:

photo_2016-09-19_00-07-27

بعدها خواهید دید که ما چگونه می توانم از سیستم عامل به یک برنامه یک سری پارامتر ورودی بدیم و این که چگونه آن را انجام بدهیم.

cout : cout برای خروجی روی صفحه می باشد شما هر چیزی را که بخواهید روی صفحه نشان بدهید از cout استفاده میکنید و اینکه cout کجا تعریف شده است؟ در یک فایل به اسم <iostream> پس include#  یعنی به این فایل من, فایل <iosream> ضمیمه کن طبق تصویر زیر :

photo_2016-09-19_00-22-05در بعضی از برنامه ها شما میبینید که بجای <iosream> یا در کنار <iostream> از<math.h> استفاده شده است.مثلا الان پایین <iostream> من <math.h> را که در آن تابع sin, cos ،رادیکال گرفتن،بتوان رساندن یا تابع e در آن تعریف شده است را اضافه میکنم طبق تصویر :

photo_2016-09-19_00-34-35

اگر شما همین طوری بروید و بنویسید sin،زبان ++C متوجه دستور نخواهد شد و نمی تواند از آن استفاده کند حتما باید <math.h> را صدا کنید که بتواند از آن استفاده کند.
ادامه دارد…برچسب ها :