منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش ++C – جلسه ۴ (بخش ۱)

در جلسه ۴ آموزش ++C کد جلسه قبل را بررسی و ویرایش میکنیم; کد جلسه قبل را در تصویر زیر می بینید.

photo_2016-09-23_19-11-48

در این برنامه طبق تصویر زیر کلمه Salam سه بار پشت سرهم روی صفحه نمایش نشان داده شد. اکنون ما می خواهیم یک فاصله بین هر Salam قرار بگیرد به نظرتان کد را چطور بنویسم؟

photo_2016-09-23_19-23-00

ما می توانیم انتهای Salam اول یک فاصله بگذاریم و با Salam شماره دو کاری نداشته باشیم و یک فاصله ابتدای Salam شماره سه قرار بدهیم طبق تصویر زیر:

photo_2016-09-23_19-29-00

و یا قبل دو Salam آخر یک فاصله قرار بدهیم و همچنین می توانیم هر سه Salam را یک رشته کنیم و بین آن ها فاصله بگذاریم طبق تصویر زیر:

photo_2016-09-23_19-32-42

که بعد از اجرا کد طبق تصویر زیر می بینید که بین هر Salam یک فاصله قرار گرفت.

photo_2016-09-23_19-35-10

و همانطور که در چند خط قبل توضیح دادم می توانیم از کد زیر که در تصویر می بینید استفاده کنیم.

photo_2016-09-23_19-37-48

تا این جای کار هر کدی را که نوشتیم متن ما را در یک خط نوشت, اما اکنون می خواهیم هر Salam را در یک سطر جدید نمایش دهیم به نظرتان چکار کنیم؟

طبیعی ترین کاری که می توانیم انجام دهیم یک اینتر بین هر Salam بزنیم ( قبوله؟!! )، همانطور که در تصویر زیر میبینید کامپایلر رنگ ها را تغییر داد، کامپایلر قبل از ویرایش هر Salam را به رنگ آبی نشان می داد اما اکنون کامپایلر دو Salam انتها را به رنگ مشکی نشان می دهد.

photo_2016-10-04_21-18-46

و همچنین همانطور که در تصویر زیر می بینید کد بعد از اجرا ارور میدهد، اما چرا؟

photo_2016-10-04_21-20-37

به هر چیزی که بین دو گیومه ( ” ” ) ( مانند کد خط ۷ تصویر زیر ) میگذاریم ثابت رشته ای گوییم و خطایی که کامپایلر داد به ما می گوید: آقا! گیومه را تا زمانی که این خط از کد را به انتها برسانید تمام نکردید؛ پس کامپایلر شما را با یک خطا جریمه میکند، در نتیجه چنین کاری را در ++C نمیتوان انجام داد، شما نمی توانید بین رشته ای که دارید یک اینتر قرار دهید.

photo_2016-10-04_21-26-35

پس برای اینکه به خط بعدی بروم  راه حل چیست؟ در ++C یک سری کاراکتر خاص وجود دارد که به کامپایلر می گوید برای من کار خاصی را انجام بده از جمله n\، که مخفف new line ( خط جدید ) می باشد و هر زمانی که در cout از n\ استفاده کنیم کامپایلر متن را به خط بعدی میبرد و همانطور که در تصویر زیر می بینید بعد از اجرا برنامه دو Salam انتها را در خط بعدی روی صفحه نشان داد؛ پس اگر قبل از هر Salam از کاراکتر n\ استفاده کنیم هر Salam را در یک خط جدید می نویسد.

photo_2016-10-05_14-51-31

ادامه دارد…برچسب ها :