منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آنالیز request های http و تحلیل افزونه ها

چند روز پیش می خواستم یک افزونه FireFox رو بررسی کنم و ببنیم به کجا چه ریکوئست هایی و با چه محتوایی می فرسته، واسه اینکار اولین راهی که به ذهن رسید خوندن سورس افزونه بود که کار خیلی ساده ای نبود و زمان نسبتا زیادی می گرفت.

ولی راه دوم چیز نسبتا ساده تری بود و شامل یک proxy server می شد که با Node Js نوشته شده و تمام Request هارو به همراه اطالاعات POST و Cookie لاگ میگیره.این برنامه رو دیروز نوشتم و می تونید از اینجا دریافتش کنید.

می تونید فقط اطلاعات یک هاست خاص رو لاگ بگیرید و در حال حاضر فقط از HTTP پشتیبانی می کنه، در آینده ( بعد از امتحانات پایان ترمم ) بهش HTTPS، WS رو بهش اضافه می کنم.

اطلاعات بیشتر رو می تونید در GitHub می بخونید.

یک لاگ مربوطه به بازکردن سایت moeinhm.ir

{"host":"moeinhm.ir","url":"http://moeinhm.ir/","get":{},"post":""}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/min/style.css","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/css/style.css","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/css/default/default.css","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/css/nivo-slider.css","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/min/style.js","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/scripts/jquery-1.7.1.min.js","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}
{"host":"daarkoob.ir","url":"http://daarkoob.ir/scripts/jquery.nivo.slider.pack.js","get":{},"post":"","cookies":"_ga=1.2.1225424855.1366395888"}

 برچسب ها : , , ,