منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آگهی دعوت به همکاری مرکز تحقیقات مبین

مرکز تحقیقات مبین از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان متخصص در زمینه های زیر به صورت تمام وقت یا پاره وقت دعوت به همکاری می کند: