منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آیا اپل، شرکت فارادی فیوچر را برای ساخت ماشین الکتریکی خود انتخاب کرده است؟

آیا اپل، شرکت فارادی فیوچر را برای ساخت ماشین الکتریکی خود انتخاب کرده است؟

NikkhAH108

اخیرا یک شرکت ماشین الکتریکی به نام فارادی فیوچر (Faraday Future) بسیار خبرساز شده است. این شرکت هیچ تولیدی نداشته است ولی به دلیل اینکه ظاهرا از طرف منابع و شرکت های بزرگ حمایت می شود، کنجکاوی بسیاری را برانگیخته است. به تازگی گفته شده است این شرکت احتمالا پوسته ای برای ماشین الکتریکی اپل می باشد.