منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آیا با تغییر روز برگذاری جلسات از شنبه به روز دیگری موافق هستید؟

خیر
0% (0 votes)
بلی، هر روزی که باشد برای من مناسب است
75% (3 votes)
بلی، ولی تنها روزهای فرد برای من مناسب می‌باشد
0% (0 votes)
بلی، ولی تنها روزهای زوج برای من مناسب می‌باشد
0% (0 votes)
بلی، ولی فقط روزهای یکشنبه می‌توانم در جلسات شرکت نمایم
25% (1 vote)
بلی، ولی فقط روزهای دوشنبه می‌توانم در جلسات شرکت نمایم
0% (0 votes)
بلی، ولی فقط روزهای سه‌شنبه می‌توانم در جلسات شرکت نمایم
0% (0 votes)
بلی، ولی فقط روزهای چهارشنبه می‌توانم در جلسات شرکت نمایم
0% (0 votes)
بلی، ولی فقط روزهای پنجشنبه می‌توانم در جلسات شرکت نمایم
0% (0 votes)
Total votes: 4
طبقه‌بندی: برچسب ها : , ,