منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ابتکار جدید اپل: رابط های صوتی با ضخامت کمتر

ابتکار جدید اپل: رابط های صوتی با ضخامت کمتر

Nikkhah87

در ادامه وسواس بی پایان اپل در کم کردن ضخامت، اپل به سمت رابط های صوتی رفته است. از آنجایی که اپل می تواند به صورت ابتکاری ضخامت دستگاه های خود را هر بار، چند میلیمتر کاهش دهد، قصد دارد رابط صوتی 3.5 میلیمتری را هم دوباره تغییر دهد.