منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ابزار چت متن باز GitHub

GitHub انتشار Hubot را به صورت منبع باز اعلام کرد. این ابزار ربات چت شرکت می‌باشد.توسعه دهندگان در این پروژه سرویس میزبانی را تولید کرده اند که اولین نسخه از Hubot برای کمک به چت شرکت خود میباشد و آن را به طور خودکار مورد استفاده قرار داده اند. با این حال، طی سال گذشته همین طور بزرگ تر و کامل تر شد تا اینکه توسعه دهندگان تصمیم گرفتند نسخه ی متن باز آن را بنویسند و در دسترسی همه قرار دهند.