منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اختراع ثبت شده عینک یک چشمی گوگل

اختراع ثبت شده عینک یک چشمی گوگل

nikkhah180

اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا، به یک پتنت جدید گوگل برای نسخه ارتقا یافته عینک گوگل مجوز اعطا کرد. این پتنت جدید، مانند عینک های عادی با دو شیشه نیست، بلکه مانند عینک یک چشمی مجللی است که دور سر قرار می گیرد.