منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ادغام history چندین ترمینال

خیلی از ما در هنگام کار با سیستم ویا سرور چندین ترمینال باز می کنیم تا چند کار را همزمان جلو ببریم و یا چندین موضوع و یا log فایل را زیر نظر بگیریم. اتفاقی که همیشه بروز می کند، پس از اتمام کار و بستن ترمینال ها تاریخچه خط فرمان آخرین ترمینال را در اختیار خواهیم داشت و بقیه تاریخچه ها توسط تاریخچه آخرین ترمینال بازنویسی می شوند.

برای جلوگیری از این کار کافیست متغیر محیطی PROMPT_COMMAND را به صورت زیر در فایل etc/bash.bashrc/ تعریف کنید

export PROMPT_COMMAND=’history -a’

کافیست ترمینال را ببندید و مجدد باز نمایید. از این پس هر دستوری که وارد می کنید، بلافاصله به history اضافه می گردد.

منبع: سیوکبرچسب ها : , ,