منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ادوبی ایر دیگر برای لینوکس تولید نمی‌شود

بخش توسعه نرم افزاری شرکت ادوبی، نسخه تولیدی ایر خود را از این پس برای لینوکس تولید نخواهد کرد.