منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارتباط با میکروتیک در سایر سیستم های عامل

به عنوان یک کاربر میکروتیک نباید وابسته ویندوز دلفریب مایکروسافت باشید ! در این بحث برای اولین بار همه روش هایی را که برای ارتباط با میکروتیک پیش رو دارید به تفضیل بررسی میکنیم .

دریافت فایلبرچسب ها :