منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارتقا از نسخه‌ی ۱۳٫۱ به ۱۳٫۲ توزیع اپن‌سوزه

نسخه‌ی جدید توزیع محبوب اپن‌سوزه چندی است منتشرشده است. که در مقاله‌ای به بررسی نکات قابل انجام بعد از نصب و نیز خبر انتشار پرداختیم. در این آموزش قصد دارم به نحوه‌ی ارتقا توزیع از نسخه‌ی ۱۳٫۱ به نسخه‌ی جاری ۱۳٫۲ بپردازم.

OS1320_SPG_Applications_Overview

آموزش زیر از طریق خط فرمان انجام می‌شود. برای این کار اول خط زیر را در تریمنال وارد کنید:

$ sudo zypper addrepo --check --name 'openSUSE-13.1-Update' http://download.opensuse.org/update/13.1/ repo-update

سپس لیست مخازن را یک بار به روز نموده:

$ sudo zypper refresh

$ sudo zypper update

همه‌ی مخازن قدیمی را حذف کرده و مخازن نسخه‌ی ۱۳٫۲ را می‌افزاییم. اگر مخزن دیگری دارید آن را هم اضافه کنید:

$ sudo zypper modifyrepo --all --disable

$ zypper addrepo --name "openSUSE-13.2 OSS" http://download.opensuse.org/distribution/13.2/repo/oss/  repo-13.2-oss

$ zypper addrepo --name "openSUSE-13.2 Non-OSS" http://download.opensuse.org/distribution/13.2/repo/non-oss/ repo-13.1-non-oss

$ zypper addrepo --name "openSUSE-13.2 Updates" http://download.opensuse.org/update/13.2/ repo-13.2-update

بعد از انجام مراحل فوق سیستم را به‌روز کنید.

$ zypper ref

$ zypper dup

سپس از نسخه‌ی ۱۳٫۲ لذت ببرید :)

 

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , ,