منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارزش کلی سهام اپل به زیر ۴۰۰ میلیارد دلار رسید

شرکت اپل صبح روز گذشته با کاهش ۲ درصدی سهام خود، شاهد مرحله مهمی از سرنوشت مجموعه‌ش بود. این کاهش در طی روز ادامه یافت و مبلغ آخرین معامله روز ۴۲۰.۰۵ دلار بود که به نسبت قیمت آخرین معامله روز جمعه ۲.۴ درصد افت داشت. با این قیمت سهام، ارزش کلی سهام اپل ۳۹۴.۴۵ میلیارد دلار است. بهای این شرکت از سال ۲۰۱۱ تا کنون هرگز تا این حد پایین نبوده است.
قیمت سهام اپل طی ماه‌های گذشته کاهش پیوسته‌ای داشته است. در شش ماه گذشته، این قیمت بیش از ۳۷ درصد کاهش یافته. انگار قیمت پنجاه و ‌دو هفته‌ای ۷۰۵.۰۷ دلار در این لحظه خاطره‌ای دور از دسترس است.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، هفته گذشته در نشستی با سهام‌داران به سوالی درباره کاهش قیمت سهام پاسخ گفت و افزود او نیز از این وضع راضی نیست. اما در مورد این که برای بهبود اوضاع چه خواهدکرد چیزی نگفت.

منبع اصلی خبر