منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارسال اطلاعات مخفی غیرضروری توسط بسیاری از برنامه های اندرویدی

ارسال اطلاعات مخفی غیرضروری توسط بسیاری از برنامه های اندرویدی

Nikkhah159

اگر بدانید که برنامه های اندرویدی اطلاعات بسیاری را ارسال می کنند، شاید چندان تعجب آور نباشد، ولی جالب آنجاست که بسیاری از این ارسال ها و دریافت ها لازم نیستند. پژوهشگران MIT بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که اکثر داده های مخفی که توسط 500 برنامه محبوب اندرویدی ارسال و دریافت می شود، اصلا برای عملکرد آن دستگاه لازم نیست.برچسب ها :