منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

از دیاگرام حالت تا جواب فقط چند لحظه

Untitled

 

برنامه طراحی شماتیک از روی نمودار حالت با سی پلاس پلاس

 

با پیشرفت تکنولوژی این روز ها کمتر کسی پیدا می شود که از این پدیده برای کمک به دوستانش استفاده نکند!

من هم امروز یکی از کار هایی را که برای پروژه مدار های منطقی انجام دادم، برای شما دوستان به اشتراک می گذارم!

برنامه خیلی ساده عمل میکند !

دیاگرام حالت مدار را به برنامه داده و برنامه با طی کردن مراحل سنتز برای DFF معادله های ورودی و خروجی مدار را بدست می آورد و سپس با رسم شماتیک مدار تحت کنسول جواب نهایی حاصل میشود.

 

موضوع از چه قرار است ؟

درس مدار های منطقی یکی از دروس تخصصی مهندسی نرم افزار است، در این درس ما به طراحی مدار های میپردازیم که در آن بر پایه منطق دودویی تصمیم گرفته میشود و هربار خروجی مناسب با ورودی فعلی و ورودی های قبلی که در مدار ذخیره شده است تولید میشود.

در یک سری از سوالات برای طراحی مدار گرافی به ما میدهند که در هر نود آن نام حالت فعلی و خروجی فعلی قرار دارد و از هر نود آن فلش هایی خارج میشود که بر روی آن فلش ها ورودی مدار ندشته میشود که برای مثال با رودی ۰۰۰۱ به حالتی دیگر با خروجی دیگری برود یا با ورودی ۰۰۱۱ به حالت فعلی بازگردد.

 

سنتز یک مدار منطقی چه مراحلی دارد ؟

گام اول سنتز، تبدیل گراف به جدول حالت است.

گام دوم بدست آوردن جدول های DFF ها میباشد.

گام سوم بدست آوردن شماره مینترم هایی که در جداول DFF مقدار ۱ دارد.

گام چهارم ساده سازی با استفاده از الگوریتم کویین مک کلاسکی میباشد.

گام پنجم تبدیل مینترم های بدست آمده از ساده سازی به معادله های ورودی و خروجی مدار.

گام ششم رسم مدار.

 

برنامه ی نوشته شده با زبان c++ تمامی این کار ها را در چند لحظه انجام میدهد !

 

شما را به دیدن این فیلم دعوت میکنم …

Digg This  Reddit This  Stumble Now!  Buzz This  Vote on DZone  Share on Facebook  Bookmark this on Delicious  Kick It on DotNetKicks.com  Shout it  Share on LinkedIn  Bookmark this on Technorati  Post on Twitter  Google Buzz (aka. Google Reader)  برچسب ها : , ,