منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استانداردهای وب چیست و چرا باید از آنها استفاده کنم؟

1 مقدمه

2 استانداردهای وب چه چیزهایی هستند ؟
2.1 استانداردهای کنسرسیوم جهانی وب (W3C)
2.1.1 W3C چیست ؟
2.1.2 چه کاری انجام میدهد ؟
2.1.3 استانداردهای W3C چه چیزهایی هستند ؟
2.1.3.1 زبان نشانه گذاری ابرمتن HTML 4.0
2.1.3.2 زبان نشانه گذاری قابل گسترش XML 1.0
2.1.3.3 XHTML 1.0, 1.1, XHTML Modularization
2.1.3.4 شیوه نامه آبشاری (CSS)
2.1.3.5 الگوی شیئی سند سطح 1 (DOM Level 1)
2.2 استانداردهای ECMA
2.2.1 ECMA چیست ؟
2.2.2 چه کاری انجام میدهد ؟
2.2.3 استانداردهای ECMA چیستند ؟
2.2.3.1 ECMA Script (جاوا اسکریپت استاندارد شده)

3 مزایای استفاده از استانداردها چیست ؟
3.1 قابل دسترس بودن
3.1.1 برای نرم افزار/ دستگاه
3.1.2 برای مردم
3.2 پایداری

4 نتیجه گیری

منبع: http://weblog.corelist.net/articles/wasp-faq/

ادامه مطلب «استانداردهای وب چیست و چرا باید از آنها استفاده کنم؟»برچسب ها :