منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استاندارد POSIX

روزهای اولیه یونیکس بسیار مشابه غرب وحشی بود. شرکت‌های بدعت‌گذار سیستم عامل در حالیکه به مشتریان خود اطمینان می‌دادند، سیستم عامل آن‌ها مشابه و سازگار با سایر یونیکس‌ها می‌باشد، در جهت‌های کاملاً متفاوت، عمل می‌کردند.

مؤسسه مهندسی الکتریک و الکترونیک(IEEE) یا Institute of Electrical and Electronics Enginers که اجتماعی از مهندسین و متخصصین حرفه‌ای الکترونیک و مهندسی کامپیوتر در آمریکا می‌باشد، پیشگام شده و با مقدار چشم‌گیری تلاش وکوشش فروشندگان عمده یونیکس، یک نسخه استانداردی برای یونیکس که POSIX نامیده شد ایجاد نمودند، این نام، کوته‌نوشتی از …Portable Operating System Interface for Unix می‌باشد.

این استاندارد تضمین می‌کند چنانچه برنامه‌های کامپیوتری با رعایت اصول آن طراحی گردند، بر روی تمام سیستم‌هایی که از این استاندارد تبعیت می‌کنند، اجرا گردد. شما نمی‌توانید سیستم عاملی به نام POSIX داشته باشید. اما سیستم یونیکس یا لینوکس شما، می‌تواند مطابق این استاندارد عمل کند. این امر از نظر قابلیت حمل برنامه‌ها بسیار با اهمیت می‌باشد.