منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

استفاده از فلش مموری زنده برای نصب

این نوشتار تنها درباره چگونگی ساختن یک USB فلش جنتو با توانائی راه اندازی خودکار است. (چی نوشتم ! ) بیشتر بدرد مینی لپ تاپ ها و یا دستگاهایی میخوره که درستگاه CD خوان (بازبینگر لوح فشرده) ندارند. 

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]